Home Harmonie Orkesten Muzieklessen Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Disclamer

Leden inlog● 1 april 2018
Start AMV buitenschool
Maartensdijk

● 9 juni 2018
Opendag Muziek Collectief
12:00-16:00
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 30 juni 2018
Jubileum concert
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 15 augustus 2018
Indie Herdenking
"Jaghtlust"
Bilthoven

● 17 december 2018
volkskerstzang
Maartenskerk

● 21 december 2018
Kerstconcert DijckState
Maartensdijk
Scholenproject MOS Muziekschool Maartensdijk

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst enGenoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Harmonie Informatie Organisatie Lidmaatschap Upas Bezetting Historie Ophalen oudpapier

Waar staat de Harmonie Kunst & Genoegen voor?

De Harmonie Kunst & Genoegen is uiteraard gericht op het leveren van goede muzikale prestaties.

Natuurlijk staat het gezamenlijk musiceren voorop: zonder samenspel geen samenklank. In het verlengde

hiervan hechten wij dan ook veel belang aan saamhorigheid, gezelligheid en ontspanning. Zo organiseert de

Harmonie Kunst & Genoegen jaarlijks voor haar leden recreatieve evenementen en activiteiten.

Een aantal van die activiteiten staat uiteraard ook in het teken van fondsen- en ledenwerving. Al met al staat de

Harmonie Kunst & Genoegen bekend als een vereniging met een goede sfeer tussen leden onderling.


Actieve inbreng

Een vereniging kan alleen maar goed draaien met de actieve inbreng van alle leden; binnen onze Harmonie is er dan ook veel ruimte voor individuele leden om deel te nemen aan de organisatie van talloze activiteiten en evenementen. Inspraak en medezeggenschap zijn geregeld in de ledenraadvergadering, die minimaal eens per jaar plaatsvindt. De vereniging verstuurt minimaal 6x per jaar een nieuwsbrief aan haar leden, het wel en wee van de vereniging komt daarin voor het voetlicht.


Dorpshuis

De Harmonie Kunst & Genoegen houdt haar repetities en geeft haar concerten in het

Dorpshuis van Maartensdijk  “De Vierstee” Nachtegaallaan 30.    


Beschermvrouwe en Beschermheer

Volgens de Statuten kan de Algemene Vergadering besluiten de titel van Beschermvrouwe

of Beschermheer te verlenen aan iemand die de vereniging op een bijzondere wijze

begunstigt. De vereniging heeft al vele jaren een Beschermvrouwe en een Beschermheer

Carole en Jan Willem Verloop die de vereniging een bijzonder warm hart toe dragen en

ons ook op vele manieren weet te steunen.


Vrienden van  / Donateurs

Al sinds 1923 is Harmonie Kunst & Genoegen in het dorp Maartensdijk en omstreken bezig met het maken van muziek met een gevarieerd repertoire waar een breed publiek plezier aan beleeft. Harmonie Kunst & Genoegen biedt jong en oud de mogelijkheid zich bezig te houden met het gezamenlijk spelen van muziek. De vereniging wil de kosten van het lidmaatschap en het huren van een instrument zo laag mogelijk zien te houden voor haar leden. Als vereniging vinden we namelijk, dat het bespelen van een instrument toegankelijk moet zijn voor iedereen. Gelukkig dragen vele bedrijven en particulieren onze vereniging een warm hart toe als donateur of beter: als ‘Vriend van Kunst en Genoegen’.

 Het Bestuur

Harmonie Kunst & Genoegen

Harmonie Kunst & Genoegen is in 1923 opgericht en kent inmiddels een lange

en kleurrijkegeschiedenis. De Harmonie is opgebouwd uit 1 harmonieorkest,

slagwerkgroep, één opstaporkest en één pietenorkest. Momenteel telt de vereniging

50 leden. De vereniging stelt zich open voor nieuwe aanwinst van jeugdigen maar ook

volwassenen. Binnen de vereniging is er een prettige sfeer, de Harmonie is er

op gericht om op de eerste plaats gezellig met elkaar muziek te maken en daarnaast

te investeren in muzikale kwaliteit; naast de wekelijkse repetities worden er ook een

aantal uitvoeringen/concerten geven.      


De investeringen zijn niet alleen zichtbaar in de grote hoeveelheid eigen

muziekinstrumenten, maar ook in de financiële ondersteuning van muziekonderwijs.Muziekactiviteiten

De Harmonie Kunst & Genoegen neemt een belangrijke plaats in in het muzikaal-culturele leven binnen de gemeenschap. Onze Harmonie zorgt geregeld voor de muzikale omlijsting van plaatselijke evenementen en feestdagen, zoals Koninginnedag en bevrijdingsdag. Ook verzorgt zij optredens in het ons dorpshuis “de Vierstee”  en verzorgt zij optredens met bevriende orkesten en/of zang koren.